Call for pre-proposals

27 oktober 2022
Voor 2023-2024 heeft Cosun Nutrition Center een budget van € 120.000,- beschikbaar voor meerdere onderzoeksprojecten. Per project is er een maximaal budget van € 40.000,-. Matching vanuit bijvoorbeeld NWO of andere bronnen heeft de voorkeur.

(English below)

Alle onderzoeksonderwerpen over de associatie tussen plantaardige voedingsstoffen en duurzaamheid of gezondheid gerelateerde resultaten zijn welkom. Mogelijke onderzoeksonderwerpen zijn:

 • Plantaardige eiwitten en/of koolhydraten in een duurzaam voedingspatroon.
 • Communicatie en consumentengedrag met betrekking tot plantaardige eiwitten.
 • De rol van koolhydraten (i.e. suikers, zetmeel en vezels) bij stofwisselingsziekten, fysieke en mentale prestaties/gezondheid.
 • Het effect van koolhydraten (i.e. suikers, zetmeel en vezels) op het microbioom en de immuunrespons.
 • Speciale suikers (bijv. d-allulose, L-arabinose) en hun gezondheidseffecten.
 • Risico-batenanalyse en gevolgen voor de volksgezondheid (kosten-batenanalyse) van plantaardige ingrediënten versus dierlijke ingrediënten.

Meer informatie vindt u in onze call for pre-proposals.

De deadline voor het indienen van uw onderzoeksidee is 18 december 2022.

— English —

For 2023-2024 Cosun Nutrition Center has a budget available of € 120.000,- for several research projects. For each project there will be a maximum budget of € 40.000,-. Matching from, for example, Dutch Research Council (NWO) or other public/private financial sources is preferred.

All research topics on the association between plant-based nutrients and sustainability or health-related outcomes are welcomed. Possible research topics are:

 • Plant proteins and/or carbohydrates in a sustainable diet.
 • Communication and consumer behavior with respect to plant proteins.
 • The role of carbohydrates (i.e. sugars, starch and fibers) in metabolic diseases, physical and mental performance/health.
 • The effect of carbohydrates (i.e. sugars, starch and fibers) on the microbiome and immune responses.
 • Special sugars (e.g. d-allulose, L-arabinose) and their health effects.
 • Risk-benefit assessment and public health impacts (cost-benefit assessment) of plant ingredients versus animal-based ingredients.

More information can be found in our call for pre-proposals.

Pre-proposals can be submitted until December 18th, 2022.

 

Media contact

Andries Olie, Woordvoerder
Andries Olie, Woordvoerder
Senior Manager voeding, gezondheid en duurzaamheid