Janine Verheesen en Andries Olie over het nieuwe Cosun Nutrition Center

20 september 2022
Het gesprek aangaan. Daar kijken directeur Janine Verheesen en senior manager voeding, gezondheid en duurzaamheid Andries Olie van het nieuwe Cosun Nutrition Center het meest naar uit. “Dat willen we doen met onze collega’s binnen Cosun, met gezondheidsprofessionals, wetenschappers en organisaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid, media en andere stakeholders.”

Op 20 juli werd het nieuwe Cosun Nutrition Center gelanceerd, opvolger van Kenniscentrum suiker & voeding. “Met het Cosun Nutrition Center gaan we onze voedingswetenschappelijke kennis en ervaring verbreden en inzetten voor alle businessgroepen van Cosun”, aldus Janine die ook aan het roer stond bij het voormalige Kenniscentrum suiker & voeding. Deze verbreding is een logische stap in het licht van de nieuwe Unlock 25 strategie van Cosun waarmee de coöperatie zich meer gaat richten op gezondere en groene alternatieven.

“Ik vind het mooi dat we, naast suiker, de verbreding opzoeken met de andere producten binnen Cosun, zoals plantaardige eiwitten, aardappelproducten, voedingsvezels en andere plant-based voedingsmiddelen en -ingrediënten”, vertelt Andries. Hij vervolgt: “Als we in 2050 de wereldbevolking op een gezonde manier willen voeden en de milieudruk binnen de perken willen houden, dan moeten we zorgen voor een minder dierlijk- en een meer plantaardig voedingspatroon.” Cosun als producent kan daaraan bijdragen en wil kennis delen en actief de dialoog hierover aangaan. Wetenschappelijk onderzoek en officiële voedingsrichtlijnen zijn daarbij het uitgangspunt. Hoe passen onze voedingsmiddelen en -ingrediënten in een verantwoord en duurzaam voedingspatroon?

In dialoog

Het Cosun Nutrition Center richt zich op het ontwikkelen, vergaren en verspreiden van wetenschappelijke kennis. Janine: “We willen niet alleen maar zenden, maar ook de dialoog aan gaan. Actief zijn in de maatschappelijke discussie. Ervaren wat er leeft, van gedachten wisselen en elkaar verrijken met kennis.” Andries vult aan: “Intern kunnen we dat doen door bijvoorbeeld op een inzichtelijke manier kennis delen via bijvoorbeeld e-learningmodules en interactieve presentaties te verzorgen. Extern hoop ik dat we als kennispartner worden gezien op het gebied van plant-based producten. Dat gezondheidsprofessionals en media ons weten te vinden voor wetenschappelijke informatie, voor een interview of naar ons toekomen met vragen. Dat we een instelling zijn waar de spreekwoordelijke deur altijd openstaat.”

Wetenschappelijke raad

Dit alles brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe zorgen we ervoor dat informatie volledig en correct is, conform de laatste wetenschappelijke inzichten? Het Cosun Nutrition Center wordt daarom ondersteund door een Wetenschappelijke Raad. De raad bestaat uit experts met een brede deskundigheid op het gebied van voeding, gezondheid, duurzaamheid, en communicatie. Janine: “De huidige leden uit de Wetenschappelijke Raad van Kenniscentrum suiker & voeding nemen plaats in de raad van het Cosun Nutrition Center. “De wetenschappelijke raad zal worden uitgebreid met experts die aanvullende expertise meebrengen. Hiermee borgen we de wetenschappelijke validatie van het Cosun Nutrition Center”, sluit Janine af.

Media contact

Andries Olie, Woordvoerder
Andries Olie, Woordvoerder
Senior Manager voeding, gezondheid en duurzaamheid