Wetenschappelijk commentaar op EFSA-advies over suikers gepubliceerd

20 december 2023
Het eigen protocol van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) zou tot de conclusie leiden dat het op basis van de beschikbare gegevens niet mogelijk is om een bovengrens voor toegevoegde suikers vast te stellen en dat er dus meer robuuste gegevens nodig zijn om de drempelwaarde voor de inname van suikers vast te stellen. Dat is de conclusie van een onlangs gepubliceerd wetenschappelijk commentaar (1), geschreven door een internationale groep voedingsdeskundigen en toxicologen op verzoek van Cosun Nutrition Center.

De EFSA kreeg in 2017 de opdracht om wetenschappelijk advies uit te brengen over een tolerable upper intake level (UL) of een veilig innameniveau voor (totaal/toegevoegde/vrije) suikers via de voeding in relatie tot chronische metabole ziektes, zwangerschapsgerelateerde eindpunten en tandcariës. In 2022 concludeerde de EFSA in haar wetenschappelijk advies dat, hoewel er geen bovengrens/veilig innameniveau kon worden vastgesteld, de inname van toegevoegde en vrije suikers zo laag mogelijk moet zijn in de context van een uit voedingsoogpunt adequate voeding (2).

In het onlangs gepubliceerde wetenschappelijke commentaar op dit EFSA-advies stellen de auteurs dat EFSA de risicobeoordeling van suikers op dezelfde manier heeft opgezet als ze zouden doen voor een genotoxisch carcinogeen (een kankerverwekkende stof), d.w.z. zonder drempelwaarde voor een schadelijk effect. Maar suikers zijn geen genotoxische carcinogenen. De laagste innameniveaus van suikers in de onderzoeken waarop EFSA haar conclusie baseerde lagen rond 10% van de totale energie-inname en bij dit innameniveau werden geen schadelijke effecten waargenomen. De meest passende interpretatie is dat er op dit moment geen definitieve conclusie kan worden getrokken over de toelaatbare bovengrens van de inname van suikers via de voeding. Er zijn meer robuuste gegevens nodig om de drempelwaarde voor de inname van suikers vast te stellen. Volgens het commentaar is de conclusie van het vorige verslag van de EFSA uit 2010 over suikers (3) nog steeds geldig: op basis van de beschikbare gegevens kan geen bovengrens voor toegevoegde suikers worden vastgesteld.

Lees het gepubliceerde wetenschappelijke commentaar hier

 

Bronnen

  1. Löwik et al. 2024 Risk assessment of nutrients: There must be a threshold for their effects. Regulatory Toxicology and Pharmacology.
  2. EFSA 2022 – Scientific Opinion – Tolerable upper intake level for dietary sugars.
  3.  EFSA 2010 – Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre.

Media contact

Andries Olie, Woordvoerder
Andries Olie, Woordvoerder
Senior Manager voeding, gezondheid en duurzaamheid